รายละเอียดจุดจอดรถ
จุดที่ 1 บริเวณในเขตเทศบาลตำบลวังทอง
จุดที่ 2 ถนนไมตรีจิต
จุดที่ 3 ถนนโรงเรียนวัดบางสะพาน
จุดที่ 4 จุดจอดรถภายในโรงเรียนบางสะพาน
จุดที่ 5 ลานจอดรถข้างหอสมุดประชาชน
จุดที่ 6 จุดจอดรถถนนราชดำเนิน
จุดที่ 7 จุดจอดรถถนนบาทบงกช
จุดที่ 8 จุดจอดรถถนนป่าสัก
จุดที่ 9 จุดจอดรถภายในวัดวังทองวราราม
หมายเหตุ จุดที่ 4 และ จุดที่ 5 มีบริการรถรับ-ส่งฟรี
ประเภท รวม
เดิน/วิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร 4095
เดิน/วิ่ง ระยะ 10 กิโลเมตร 469
ปั่น ระยะ 20 กิโลเมตร 471
ปั่น ระยะ 60 กิโลเมตร 210
VIP เดิน/วิ่ง 354
VIP ปั่น 36
รวมทุกประเภท 5635