สายตรงโรงพยาบาล โทร 055311071 : แฟกซ์ 055311140
491 หมู่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 [LogOut Internet]
 
           
  หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียน  
           
 
 
           
  กิจกรรมประจำเดือน การบริการสุขภาพที่บ้าน ผลงานเด่นและนวัตกรรม

26 มี.ค. - 18 เม.ย. รับสมัครงาน

 

 

 

 

  อ่านต่อ

การบริการสุขภาพที่บ้าน หรือ

Home health Care

เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพ

ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม

 

  อ่านต่อ

การดูแลหลังคลอดด้วยวิธี

แพทย์แผนไทยเป็นการส่งเสริม

สุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการ

ประคบสมุนไพร การเข้ากระโจม ฯลฯ

 

  อ่านต่อ

 

 

 

 

 

รอบรู้งานประกันสุขภาพ
 

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง : ประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิใดๆ จากหลักประกันอื่น

ขอบัตรทองได้ที่ไหน : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19) หรือ สถานีอนามัยใกล้บ้าน

หลักฐานในการขึ้นทะเบียน : สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในเขต อ.วังทอง

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชน / สำเนาใบเกิด ยื่นที่ห้องบัตร

 

เบิกได้จ่ายตรง

ผู้มีสิทธิ :  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สมัครร่วมโครงการ : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19) หลักฐานที่ใช้ : บัตรประชาชน

หลังจากสมัคร 15 วัน ถึงจะใช้สิทธิได้ : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

ใช้สิทธิได้ทันที : ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

 

ประกันสังคม

ประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช : รักษาพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทำฟัน คลอดบุตร : ชำระเงินเอง แล้วนำใบเสร็จไปเบิกกับประกันสังคม

ฝากครรภ์ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

 

ประกันนักเรียน และ ผู้ประสบเหตุจากรถ

ประกันนักเรียน : บ.วิริยะ และ บ.สยามซิตี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย / บ.อื่นๆ ชำระเงินเอง

ผู้ประสบเหตุจากรถ หลักฐานที่ใช้ : สำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พรบ. ใบขับขี่

เล่มทะเบียนรถ บันทึกประจำวันของตำรวจ บัตรประชาชนเจ้าของรถ อย่างละ 2 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19)

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครงาน      
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557
  ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์    
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 18 เมษายน 2557
  ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
  ประกวดราคา      
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
  กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 31 มีนาคม 2557 - 10 เมษายน 2557
       
  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

มหกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2557

บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก จำกัด

บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจ

และ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล

โรงพยาบาลพิษณุเวชและมูลนิธิเวชรักษ์บำเพ็ญ

มอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 เตียงในโครงการ

"เตียงผู้ป่วยช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต"

     
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2012 โรงพยาบาลวังทอง Version 5.0  16/12/2556