:: โรงพยาบาลวังทอง ยินดีต้อนรับ :: เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 ::
 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Double Photo จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Incubator จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง NST จำนวน 2 เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตา แบบ Puff

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Radiant Warmer

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง เอกซเรย์ฟันดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง Ultrasound จำนวน 1 เครื่อง

 

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
 

ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง : ประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิใดๆ จากหลักประกันอื่น

ขอบัตรทองได้ที่ไหน : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19) หรือ สถานีอนามัยใกล้บ้าน

หลักฐานในการขึ้นทะเบียน : บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านในเขต อ.วังทอง

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชน / สำเนาใบเกิด ยื่นที่ห้องบัตร

 

ผู้มีสิทธิ :  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สมัครร่วมโครงการ : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19) หลักฐานที่ใช้ : บัตรประชาชน

หลังจากสมัคร 15 วัน ถึงจะใช้สิทธิได้

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

 

ประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช : รักษาพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทำฟัน คลอดบุตร : ชำระเงินเอง แล้วนำใบเสร็จไปเบิกกับประกันสังคม

ฝากครรภ์ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

 

ประกันนักเรียน : บ.วิริยะ และ บ.สยามซิตี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย / บ.อื่นๆ ชำระเงินเอง

ผู้ประสบเหตุจากรถ หลักฐานที่ใช้ : สำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พรบ. ใบขับขี่

เล่มทะเบียนรถ บันทึกประจำวันของตำรวจ บัตรประชาชนเจ้าของรถ อย่างละ 2 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19)

 

ต่างด้าวทุกท่านที่มาตรวจสุขภาพ ต้องซื้อประกันสุขภาพร่วมด้วย

1. อายุมากกว่า 7 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,100 บาท (คุ้มครอง 1 ปี)

2. อายุตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 365 บาท (คุ้มครอง 1 ปี)

3. กรณีใช้สิทธิประกันสังคม ต้องมีหนังสือรับรองจากประกันสังคมมายื่น

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,000 บาท (คุ้มครอง 3 เดือน)

 

โรงพยาบาลวังทอง สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงาน มีการนำสิ่งใหม่ ๆ

อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย

และได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย หรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

เรื่องมาใหม่ : Green & Clean Hospital

 
[อ่านต่อ]  

 

ตารางการให้บริการ
  วันจันทร์ คลินิกเบาหวาน คลินิกยาต้านไวรัส คลินิกบำบัดยาเสพติด
  วันอังคาร คลินิกถุงลมโปร่งพอง คลินิกจิตเวช คลินิกวัณโรค
  คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คลินิกบุหรี่และสุรา
  วันพุธ คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกฝากครรภ์
  วันพฤหัสบดี คลินิกเบาหวาน คลินิกวางแผนครอบครัว
  คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คลินิกประเมินเชาว์ปัญญา
  วันศุกร์ คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกวาร์ฟาริน
  คลินิกประเมินเชาว์ปัญญา
  คลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (Teen Center) ให้บริการทุกวัน
 
[อ่านต่อ]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รับเรื่องร้องเรียน
คลินิกพิเศษ
ภาพกิจกรรม
การบริการสุขภาพที่บ้าน
บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
ผลงานเด่นและนวัตกรรม
Log out internet
   
องค์กรแพทย์
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
งานผู้ป่วยนอก
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
งานห้องคลอด
งานผู้ป่วยในหญิงและเด็ก
งานผู้ป่วยในชาย
งานทันตสาธารณสุข
งานเภสัชกรรมชุมชน
งานชันสูตร - รังสี
งานห้องผ่าตัด
งานแพทย์แผนไทย
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
งานแผนงานและประเมินผล
งานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
งานหน่วยจ่ายกลาง
ศูนย์สุขภาพชุมชนวังทอง
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ
งานบุคคลออนไลน์
Home Health Care ห้องคลอด
Medication Error
คลังข้อมูล (Data Stock)
สถานะห้องพิเศษ
ตรวจสอบสิทธิจ่ายตรง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Center Online
รายงานความเสี่ยง (RM)
ทะเบียนรับส่งหนังสือ
DHDC ศูนย์ข้อมูล อ.วังทอง
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลนครไทย
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลพรหมพิราม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
   
 
     

ท่าน ผอ.จักริน สมบูรณ์จันทร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

ท่านนายอำเภอวังทอง

หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอวังทอง
ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2558

งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557

โรงพยาบาลวังทองจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม - หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อน ครั้งที่ 2

ณ วัดแม่ระกา ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 

     

ซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม

ร่วมกับ สาธารณภัย จ.พิษณุโลก

ณ บ้านนาจาน อ.ชาติตระการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557

โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม อำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทอง

โรงพยาบาลวังทองออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

   
[ดูภาพกิจกรรมที่ผ่านมา]  
     

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

© ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014