27-12-2560 : : สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 – 26 ธ.ค. 2560)

สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 – 26 ธ.ค. 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

08-11-2560 : : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

02-11-2560 : : แผนการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

25-10-2560 : : ประกวดราคาและคุณลักษณะเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

ประกวดราคาและคุณลักษณะเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล   ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

25-10-2560 : : ประกวดราคาและคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี2หัว

ประกวดราคาและคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี2หัว ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading