07-12-2561 : : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา พนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ  จำนวน 21 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา นักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

17-10-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

09-10-2561 : : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,960 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

06-09-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

29-08-2561 : : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

19-03-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

09-03-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

23-02-2561 : : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

22-11-2560 : : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

22-11-2560 : : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ความสามารถฯรอบที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

10-11-2560 : : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading