28-12-2561 : : ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) นักโภชนาการ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

24-12-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) นักโภชนาการ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

21-12-2561 : : ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

18-12-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา พนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ  จำนวน 21 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา นักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

07-12-2561 : : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา พนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ  จำนวน 21 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา นักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

17-10-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

09-10-2561 : : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,960 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

06-09-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

29-08-2561 : : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading