20-08-2562 :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (งานบริหาร) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (งานปฐมภูมิฯ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานบริหาร) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (งานบริหาร) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Continue Reading

15-08-2562 :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Continue Reading

14-08-2562 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฐมภูมิ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฐมภูมิ) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Continue Reading

06-08-2562 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Continue Reading

30-07-2562 : : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Continue Reading

25-07-2562 : : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการฯ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการฯ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Continue Reading

08-07-2562 : : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลวังทองรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุฯ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เอกสารเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading