06-06-2562 : : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading

05-06-2562 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading

28-05-2562 : : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง   รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading

02-05-2562 : : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Continue Reading

28-02-2562 : : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading

18-02-2562 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading

28-12-2561 : : ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) นักโภชนาการ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading