29-08-2561 : : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่