18-12-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

  1. พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  4. นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานบริการ  จำนวน 21 อัตรา
  6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
  9. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา
  10. นักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่