28-12-2561 : : ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

  1. พนักงานบริการ
  2. พนักงานพัสดุ
  3. พนักงานธุรการ
  4. นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)
  5. ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ
  6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  7. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  8. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
  9. นักโภชนาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่