11-04-2562 : : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า 100-500 KW แบบตอกเสาเข็ม คอร.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า 100-500 KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง

เอกสารเพิ่มเติม

1. ประกาศและเอกสารประกวดราคา
2. ตารางราคากลาง
3. ร่างขอบเขตงาน
4. แบบ ปร.4, ปร.5
5. แบบอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม