16-05-2562 : : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล

ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลวังทอง

เอกสารเพิ่มเติมที่นี่