05-07-2562 : : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

สมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุฯ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา