08-07-2562 : : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

โรงพยาบาลวังทองรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุฯ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารเพิ่มเติมที่นี่