20-08-2562 :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (งานบริหาร)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (งานปฐมภูมิฯ)

ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานบริหาร)

ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (งานบริหาร)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่