06-11-2562 : : ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่