20-05-2563 : : ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึงฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่