05-06-2563 : : ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่