ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 055311071 , 055311017

โทรสาร 055311140

 • ต่อ 121  ประชาสัมพันธ์ (ให้บริการข้อมูลในเวลาราชการ)
 • ต่อ 123  งานผู้ป่วยนอก
 • ต่อ 113  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ต่อ 114  ห้องคลอด
 • ต่อ 210  งานทันตกรรม
 • ต่อ 112  งานเภสัชกรรม
 • ต่อ 111  งานชันสูตร
 • ต่อ 310  งานผู้ป่วยในชาย
 • ต่อ 411  งานผู้ป่วยในหญิง
 • ต่อ 217  งานกายภาพบำบัด
 • ต่อ 211  คลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง
 • ต่อ 108  งานประกันสุขภาพ (ให้บริการข้อมูลในเวลาราชการ)

ที่อยู่ เลขที่ 491 หมู่ 5 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

Latitude 16.839166

Longitude 100.435680