คลินิกนอกเวลา

ตารางการให้บริการ

งานที่ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
งานทันตกรรม 16.30 – 20.00 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30
งานแพทย์แผนไทย 16.30 – 20.30 8.30 – 16.30
งานกายกาพ 16.30 – 20.30

หมายเหตุ ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิการรักษา ยกเว้นเบิกได้จ่ายตรง