ภาพกิจกรรม

p15 p2 p4
ท่านผู้อำนวยการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
ท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2558
โรงพยาบาลวังทองจัดกิจกรรม
งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557
อำเภอยิ้ม รับบริจาคโลหิตเคลื่อน ครั้งที่ 2
ณ วัดแม่ระกา ตำบลแม่ระกา
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2557
p5 p3 p1
ซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม
ร่วมกับ สาธารณภัย จ.พิษณุโลก
ณ บ้านนาจาน อ.ชาติตระการ
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม อำเภอวังทอง
ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทอง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557