กลับหน้าหลัก
1 ประกาศและเอกสารซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 12 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
2 บก06 สเปคเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 12 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
3 ยกเลิก แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-24
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 32 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-11
5 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์ ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-09
6 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 23 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-05
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 33 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-04
8 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 25 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-27
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 126 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-20
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 197 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-15
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฐมภูมิ) ดาวน์โหลด [ 158 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด [ 34 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
13 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 43 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
14 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 34 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 28 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 287 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-06
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 330 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-30
18 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการฯ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด [ 181 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-25
19 เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 41 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-15
20 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด [ 185 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-08
21 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลด [ 147 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-27
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 45 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-26
23 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 56 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-13
24 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 59 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-07
25 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 119 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-06
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 100 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-05
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-04
28 ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด [ 128 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-28
29 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลด [ 78 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-27
30 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 60 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-16
31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 98 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-14
32 ยกเลิกประกาศงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
33 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
34 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 53 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
35 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 56 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
36 บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 50 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
37 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 152 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
39 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 74 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
40 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 71 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
41 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด [ 73 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
42 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 2 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด [ 66 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
43 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 3 ร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลด [ 59 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
44 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 4 แบบ ปร4 และ ปร5 ดาวน์โหลด [ 63 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
45 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 5 แบบอาคาร ดาวน์โหลด [ 58 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
46 ขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87 รายการ ดาวน์โหลด [ 138 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-10
47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 72 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-29
48 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 103 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
49 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซ์เรย์ ดาวน์โหลด [ 82 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
50 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 166 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-28
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลด [ 146 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-18
52 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ดาวน์โหลด [ 220 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-06
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014