กลับหน้าหลัก
1 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 3 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-13
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-07
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 27 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-06
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 33 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-05
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-04
6 ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด [ 58 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-28
7 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลด [ 25 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-27
8 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 12 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-16
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-14
10 ยกเลิกประกาศงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด [ 19 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
11 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด [ 17 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
12 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
13 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
14 บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 79 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 18 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
17 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
18 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 24 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
19 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด [ 32 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
20 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 2 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
21 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 3 ร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลด [ 20 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
22 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 4 แบบ ปร4 และ ปร5 ดาวน์โหลด [ 21 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
23 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 5 แบบอาคาร ดาวน์โหลด [ 27 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
24 ขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87 รายการ ดาวน์โหลด [ 88 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-10
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 30 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-29
26 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 50 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
27 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซ์เรย์ ดาวน์โหลด [ 41 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
28 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 103 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-28
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลด [ 96 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-18
30 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ดาวน์โหลด [ 149 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-06
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014