กลับหน้าหลัก
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 36 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-20
2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 135 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-15
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฐมภูมิ) ดาวน์โหลด [ 108 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด [ 7 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
5 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 25 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
6 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 10 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 11 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 242 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-06
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 297 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-30
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการฯ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด [ 141 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-25
11 เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 22 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-15
12 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด [ 161 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-08
13 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลด [ 124 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-27
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-26
15 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 36 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-13
16 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 42 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-07
17 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 100 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-06
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 81 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-05
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 36 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-04
20 ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด [ 108 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-28
21 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลด [ 49 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-27
22 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 34 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-16
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 66 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-14
24 ยกเลิกประกาศงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด [ 38 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
25 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด [ 38 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
26 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 34 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
27 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
28 บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 35 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
29 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 123 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 39 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
31 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 56 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
32 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 47 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
33 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด [ 55 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
34 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 2 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด [ 50 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
35 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 3 ร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลด [ 44 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
36 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 4 แบบ ปร4 และ ปร5 ดาวน์โหลด [ 42 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
37 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 5 แบบอาคาร ดาวน์โหลด [ 45 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
38 ขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87 รายการ ดาวน์โหลด [ 117 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-10
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 55 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-29
40 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 82 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
41 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซ์เรย์ ดาวน์โหลด [ 65 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
42 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 138 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-28
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลด [ 124 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-18
44 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ดาวน์โหลด [ 189 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-06
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014