กลับหน้าหลัก
1 ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด [ 150 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-20
2 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด ดาวน์โหลด [ 123 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-20
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลด [ 87 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-18
4 แผนงบลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบลวังทอง ปี 2563 ดาวน์โหลด [ 69 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-13
5 แผนงบลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบาลวังทอง ปี 2563 (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ดาวน์โหลด [ 66 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-13
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด [ 72 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-04
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 76 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 70 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-19
9 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 64 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ดาวน์โหลด [ 80 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-06
11 ประกาศและเอกสารซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 94 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
12 บก06 สเปคเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 101 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
13 ยกเลิก แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 88 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-24
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 110 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-11
15 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์ ดาวน์โหลด [ 117 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-09
16 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 90 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-05
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 112 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-04
18 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 99 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-27
19 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 234 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-20
20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 299 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-15
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฐมภูมิ) ดาวน์โหลด [ 281 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด [ 105 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
23 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 116 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
24 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 112 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 99 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 446 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-06
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 21 อัตรา ดาวน์โหลด [ 434 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-30
28 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการฯ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด [ 291 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-25
29 เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 115 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-15
30 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด [ 283 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-08
31 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลด [ 212 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-27
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 111 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-26
33 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 131 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-13
34 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 138 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-07
35 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 206 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-06
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 175 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-05
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 114 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-04
38 ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด [ 222 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-28
39 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลด [ 179 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-27
40 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 122 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-16
41 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 207 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-14
42 ยกเลิกประกาศงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด [ 116 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
43 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด [ 119 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
44 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 133 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
45 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 125 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
46 บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 107 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
47 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 253 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
48 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 119 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
49 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 145 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
50 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 138 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
51 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด [ 143 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
52 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 2 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด [ 128 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
53 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 3 ร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลด [ 124 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
54 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 4 แบบ ปร4 และ ปร5 ดาวน์โหลด [ 134 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
55 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 5 แบบอาคาร ดาวน์โหลด [ 131 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
56 ขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87 รายการ ดาวน์โหลด [ 204 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-10
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 138 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-29
58 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 178 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
59 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซ์เรย์ ดาวน์โหลด [ 147 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 257 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-28
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลด [ 216 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-18
62 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ดาวน์โหลด [ 307 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-02-06
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014