กลับหน้าหลัก
1 สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560) ดาวน์โหลด [ 18 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-27
2 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 13 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-27
3 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 16 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-04
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-01
5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 19 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-01
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่1 ดาวน์โหลด [ 95 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-22
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด [ 74 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-10
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-08
9 แผนการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-02
10 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 22 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
11 ประกวดราคาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 22 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
12 คุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี2หัว ดาวน์โหลด [ 15 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
13 ประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี2หัว ดาวน์โหลด [ 12 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
14 คุณลักษณะเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท ดาวน์โหลด [ 21 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
15 ประกวดราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท ดาวน์โหลด [ 19 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
16 คุณลักษณะที่นอนลมแบบลอน ดาวน์โหลด [ 18 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
17 ประกวดราคาที่นอนลมแบบลอน ดาวน์โหลด [ 26 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
18 ราคากลางปรับปรุงเรือนพักญาติ ห้องน้ำผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด [ 22 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-24
19 ประกวดราคาปรับปรุงเรือนพักญาติ ห้องน้ำผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด [ 63 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-24
20 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถพยาบาล (ตู้) ดาวน์โหลด [ 32 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-20
21 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถพยาบาล (ตู้) ดาวน์โหลด [ 20 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-20
22 ราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ดาวน์โหลด [ 13 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
23 ประกวดราคาเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ดาวน์โหลด [ 17 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
24 ราคากลางเครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ดาวน์โหลด [ 27 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
25 ประกวดราคาเครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด [ 66 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-02
27 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-02
28 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 96 รายการ ดาวน์โหลด [ 146 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-18
29 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-11
30 ประกาศสอบราคาเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด [ 39 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-07
31 ยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ดาวน์โหลด [ 26 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-04
32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด [ 44 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-25
33 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-19
34 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ Unit ทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 40 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-14
35 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-05
36 สรุปผลข้อร้องเรียน/การจัดการ/วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด [ 41 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-06-21
37 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 103 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-06-12
38 เอกสารประกอบการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ดาวน์โหลด [ 207 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-05-02
39 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก ดาวน์โหลด [ 48 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-19
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-12
41 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ 2) คือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด [ 38 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-11
42 ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะคือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด [ 42 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-03
43 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลวังทอง ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-31
44 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลด [ 92 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-27
45 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลด [ 49 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-27
46 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ดาวน์โหลด [ 83 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-21
47 สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 20 มีนาคม 2560) ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-20
48 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับตรวจไขมันในเส้นเลือด ดาวน์โหลด [ 48 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-17
49 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ ดาวน์โหลด [ 64 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-09
50 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด [ 49 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-09
51 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-07
52 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลด [ 53 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-28
53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 48 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-14
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-14
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 48 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-07
56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 50 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-07
57 คุณลักษณะน้ำยาและเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์สารชีวะเคมีในเลือด (ไขมัน) ดาวน์โหลด [ 135 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-06
58 ราคากลางน้ำยาและเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด (ไขมัน) ดาวน์โหลด [ 49 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-06
59 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจไขมันในเลือด ดาวน์โหลด [ 88 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-06
60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 54 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-31
61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 79 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-31
62 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 53 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-26
63 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 49 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-26
64 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 61 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
65 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 99 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
66 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 156 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
67 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 99 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
68 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 106 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
69 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 72 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
70 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 66 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
71 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 64 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด [ 150 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-04
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014