กลับหน้าหลัก
1 แผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด [ 9 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-08-02
2 แผนจัดซื้องบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด [ 7 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-08-02
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน มิถุนายน 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-29
4 ประกาศ ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-26
5 รายงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 3 ปี 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 13 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-05
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 1 เดือน พฤษภาคม 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-05-31
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 1 เดือน เมษายน 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 13 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-04-30
8 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 16 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-04-05
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2560 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-29
10 สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด [ 97 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-28
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 357 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-09
12 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 98 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-07
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด [ 333 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-02-23
14 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 153 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-02-06
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014