กลับหน้าหลัก
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-07
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 47 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-10-17
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 27 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-10-09
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 104 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-09-11
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 72 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-09-06
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 110 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-08-29
7 แผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด [ 71 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-08-02
8 แผนจัดซื้องบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด [ 54 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-08-02
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน มิถุนายน 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 67 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-29
10 ประกาศ ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลด [ 69 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-26
11 รายงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 3 ปี 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 43 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-05
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 1 เดือน พฤษภาคม 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 43 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-05-31
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 1 เดือน เมษายน 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 35 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-04-30
14 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 38 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-04-05
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2560 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 56 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-29
16 สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด [ 122 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-28
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 403 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-09
18 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 130 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-07
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด [ 393 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-02-23
20 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 185 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-02-06
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014