กลับหน้าหลัก
1 รับสมัครพนักงานทั่วไป 4 อัตรา ดาวน์โหลด [ 462 ] ประกาศเมื่อ :: 2012-12-18
2 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 363 ] ประกาศเมื่อ :: 2012-12-18
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย ดาวน์โหลด [ 351 ] ประกาศเมื่อ :: 2012-12-06
4 ผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ดาวน์โหลด [ 359 ] ประกาศเมื่อ :: 2012-08-22
5 ผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดาวน์โหลด [ 354 ] ประกาศเมื่อ :: 2012-08-22
6 รับสมัครพนักงานพิมพ์ 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 399 ] ประกาศเมื่อ :: 2012-07-25
7 รับสมัครพนักงานทั่วไป 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 392 ] ประกาศเมื่อ :: 2012-07-25
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555