กลับหน้าหลัก
1 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 367 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-27
2 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 357 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-26
3 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก พนักงานทั่วไป ดาวน์โหลด [ 349 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-24
4 สอบราคาเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 318 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-24
5 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 336 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-23
6 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 314 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-23
7 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานทั่วไป ดาวน์โหลด [ 355 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-23
8 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.พันชาลี ดาวน์โหลด [ 320 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-17
9 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 380 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-03
10 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ดาวน์โหลด [ 370 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-03
11 รับสมัครพนักงานทั่วไป 3 อัตรา ดาวน์โหลด [ 413 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-12-03
12 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร รพ.สต.ไผ่ใหญ่ ดาวน์โหลด [ 337 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-11-06
13 จ้างเหมาต่อเติมพื้นที่ให้บริการ รพ.สต.หนองพระ ดาวน์โหลด [ 336 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-11-05
14 จ้างเหมาต่อเติมสถานีอนามัยชั้นล่าง รพ.สต.บ้านแสนสุขพัฒนา ดาวน์โหลด [ 376 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-11-05
15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ดาวน์โหลด [ 334 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-10-30
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 359 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-10-22
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 326 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-10-22
18 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 387 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-10-04
19 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 352 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-10-04
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด [ 408 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-10-01
21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ดาวน์โหลด [ 343 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-09-11
22 สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ ดาวน์โหลด [ 358 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-09-09
23 สอบราคาระบบระบายอากาศแบบท่อดูดอากาศ ดาวน์โหลด [ 369 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-09-09
24 สอบราคากริ่งเรียกช่วยเหลือฉุกเฉิน ดาวน์โหลด [ 381 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-09-09
25 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 384 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-08-16
26 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 379 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-29
27 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 395 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-29
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 379 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-19
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานทั่วไป ดาวน์โหลด [ 360 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-19
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 395 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-12
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานทั่วไป ดาวน์โหลด [ 366 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-12
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 351 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-12
33 สอบราคาซื้อเครื่องอัลต้าซาวด์ระบบดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 353 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-07-05
34 ขายทอดตลาด จำนวน 36 รายการ ดาวน์โหลด [ 468 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-06-25
35 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 396 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-06-18
36 รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 488 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-06-18
37 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 404 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-06-18
38 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 604 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-06-11
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก นวก.สาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 564 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-06-07
40 สอบราคายูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 401 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-06-05
41 รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 917 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-05-20
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 3 ชั้น ดาวน์โหลด [ 405 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-05-01
43 คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ดาวน์โหลด [ 616 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-04-03
44 TOR ก่อสร้างอาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 3 ชั้น ดาวน์โหลด [ 411 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-03-28
45 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ดาวน์โหลด [ 410 ] ประกาศเมื่อ :: 2013-03-08
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555