กลับหน้าหลัก
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ (NIBP) ดาวน์โหลด [ 313 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-12-17
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ดาวน์โหลด [ 293 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-12-04
3 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดาวน์โหลด [ 452 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-12-03
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ดาวน์โหลด [ 310 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-11-18
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องนับหยดน้ำเกลืออัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 319 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-11-18
6 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ดาวน์โหลด [ 339 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-10-30
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงฟลาวเรอร์ 3 ไก ดาวน์โหลด [ 330 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-10-30
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน ดาวน์โหลด [ 327 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-10-29
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่อง Ultrasound Combine ดาวน์โหลด [ 326 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-10-29
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ดาวน์โหลด [ 376 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-09-26
11 สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ ดาวน์โหลด [ 283 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-09-16
12 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ น้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดฯ ดาวน์โหลด [ 314 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-09-04
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชพิษณุโลกชั่วคราว ดาวน์โหลด [ 319 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-09-01
14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก และ พนักงานบริการ ดาวน์โหลด [ 311 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-08-28
15 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก และ พนักงานบริการ ดาวน์โหลด [ 297 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-08-27
16 สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก และ พนักงานบริการ ดาวน์โหลด [ 350 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-08-20
17 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลด [ 306 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-08-19
18 สอบราคาน้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 313 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-08-15
19 สอบราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับตรวจไต ดาวน์โหลด [ 325 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-08-14
20 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 338 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-07-22
21 การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวช - ร่างขอบเขตของงาน TOR ดาวน์โหลด [ 298 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-07-10
22 การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวช - การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลด [ 316 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-07-10
23 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ดาวน์โหลด [ 338 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-06-26
24 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ดาวน์โหลด [ 328 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-06-25
25 รับสมัคร จิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 385 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-06-11
26 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 344 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-06-11
27 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 397 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-06-10
28 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 442 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-06-06
29 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 350 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-05-26
30 ขายทอดตลาด จำนวน 65 รายงาน ดาวน์โหลด [ 419 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-05-21
31 รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 509 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-05-16
32 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด [ 424 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-05-01
33 ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด [ 424 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-04-28
34 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด [ 370 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-04-23
35 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด [ 384 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-04-23
36 ผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ ดาวน์โหลด [ 348 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-04-23
37 ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 341 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-04-18
38 ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานบริการ ดาวน์โหลด [ 341 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-04-18
39 รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 464 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-04-04
40 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 326 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-03-31
41 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด [ 337 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-03-25
42 รับสมัครพนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด [ 347 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-03-25
43 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก พนักงานบริการ ดาวน์โหลด [ 376 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-02-13
44 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 371 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-02-13
45 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ ดาวน์โหลด [ 355 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-02-10
46 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด [ 351 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-02-10
47 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด [ 354 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-02-04
48 รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 383 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-01-24
49 รับสมัครพนักงานบริการ 1 อัตรา ดาวน์โหลด [ 405 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-01-24
50 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด [ 338 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-01-23
51 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดาวน์โหลด [ 343 ] ประกาศเมื่อ :: 2014-01-14
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555