กลับหน้าหลัก
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งไอน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 60 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 226 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-12-24
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 218 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-10-14
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 230 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-09-22
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 271 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-09-21
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 284 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-09-07
6 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 229 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-09-04
7 ประกวดราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลวังทอง ดาวน์โหลด [ 243 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-09-03
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจภายในและห้องตรวจคลื่นความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 294 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-08-25
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 273 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-08-24
10 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องนับหยดน้ำเกลืออัตโนมัติ (infusion pump) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด [ 234 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-08-24
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 230 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-08-17
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด [ 258 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-06-25
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องแต่งกายและผ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด [ 303 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-06-16
14 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 15 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 318 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-06-08
15 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic ดาวน์โหลด [ 303 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-05-08
16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 289 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-04-17
17 ขายทอดตลาด จำนวน 91 รายการ ดาวน์โหลด [ 296 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-04-10
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Double Photo จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 288 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-03-05
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Incubator จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 267 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-03-05
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง NST จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 303 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-03-05
21 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตา แบบ Puff ดาวน์โหลด [ 294 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-02-17
22 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Radiant Warmer ดาวน์โหลด [ 288 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-02-17
23 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง เอกซเรย์ฟันดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 323 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-02-05
24 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง ยูนิตทำฟัน ดาวน์โหลด [ 303 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-02-05
25 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง Ultrasound ดาวน์โหลด [ 283 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-02-03
26 ขายทอดตลาดต้นไม้ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลด [ 323 ] ประกาศเมื่อ :: 2015-01-26
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014