กลับหน้าหลัก
1 ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้องบลงทุน เงินบำรุง UC โรงพยาบาลวังทอง ปี 2560 ดาวน์โหลด [ 243 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-12-28
2 แผนใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปี 2560 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 345 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-12-15
3 ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง (ABI) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 259 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-12-19
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องจ่ายกลาง รพ.สต.บ้านหนองเตาอิฐ ดาวน์โหลด [ 219 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-11-22
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องจ่ายกลาง รพ.สต.บ้านแสนสุขพัฒนา ดาวน์โหลด [ 249 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-11-22
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องจ่ายกลาง รพ.สต.วังนกแอ่น ดาวน์โหลด [ 219 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-11-22
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องจ่ายกลาง รพ.สต.พันชาลี ดาวน์โหลด [ 223 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-11-22
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลด [ 224 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-07-15
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำระบบแก๊สสุญญากาศทางการแพทย์ (Suction Pipeline) ดาวน์โหลด [ 277 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-07-01
10 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 291 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-06-23
11 สอบราคาจ้างเหมาตักรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ดาวน์โหลด [ 226 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-05-25
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลด [ 224 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-04-26
13 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 64 รายการ ดาวน์โหลด [ 294 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-04-19
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานก่อสร้างห้องจ่ายกลาง รพ.สต.ชัยนาม ดาวน์โหลด [ 223 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-04-08
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานก่อสร้างห้องจ่ายกลาง รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง ดาวน์โหลด [ 229 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-04-08
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานก่อสร้างห้องจ่ายกลาง รพ.สต.หนองพระ ดาวน์โหลด [ 228 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-04-08
17 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น ดาวน์โหลด [ 278 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-04-05
18 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องจ่ายกลาง รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง ดาวน์โหลด [ 201 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-03-25
19 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องจ่ายกลาง รพ.สต.ชัยนาม ดาวน์โหลด [ 199 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-03-25
20 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องจ่ายกลาง รพ.สต.หนองพระ ดาวน์โหลด [ 209 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-03-25
21 ประกวดออกแบบป้ายบอกทางเข้าโรงพยาบาล(ด้านหน้า) ดาวน์โหลด [ 282 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-01-25
22 โลโก้ที่ต้องใช้ในการประกวดออกแบบป้ายบอกทางเข้าโรงพยาบาล(ด้านหน้า) ดาวน์โหลด [ 331 ] ประกาศเมื่อ :: 2016-01-25
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014