กลับหน้าหลัก
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค60 ดาวน์โหลด [ 226 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-28
2 สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560) ดาวน์โหลด [ 246 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-27
3 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 295 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-27
4 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 210 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-04
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด [ 284 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-01
6 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 230 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-12-01
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พย60 ดาวน์โหลด [ 249 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-30
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่1 ดาวน์โหลด [ 353 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-22
9 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด [ 479 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-10
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด [ 309 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-08
11 แผนการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด [ 214 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-02
12 ขออนุมัตืเผยแพร่สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 60 ดาวน์โหลด [ 211 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-11-02
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค60 ดาวน์โหลด [ 386 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-31
14 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 449 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
15 ประกวดราคาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 219 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
16 คุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี2หัว ดาวน์โหลด [ 273 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
17 ประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี2หัว ดาวน์โหลด [ 194 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
18 คุณลักษณะเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท ดาวน์โหลด [ 278 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
19 ประกวดราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท ดาวน์โหลด [ 207 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
20 คุณลักษณะที่นอนลมแบบลอน ดาวน์โหลด [ 234 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
21 ประกวดราคาที่นอนลมแบบลอน ดาวน์โหลด [ 220 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-25
22 ราคากลางปรับปรุงเรือนพักญาติ ห้องน้ำผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด [ 307 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-24
23 ประกวดราคาปรับปรุงเรือนพักญาติ ห้องน้ำผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด [ 595 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-24
24 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถพยาบาล (ตู้) ดาวน์โหลด [ 257 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-20
25 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถพยาบาล (ตู้) ดาวน์โหลด [ 206 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-20
26 ราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ดาวน์โหลด [ 271 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
27 ประกวดราคาเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ดาวน์โหลด [ 362 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
28 ราคากลางเครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ดาวน์โหลด [ 318 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
29 ประกวดราคาเครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ดาวน์โหลด [ 354 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-17
30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด [ 495 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-02
31 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด [ 266 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-10-02
32 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 96 รายการ ดาวน์โหลด [ 415 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-18
33 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลด [ 267 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-11
34 ประกาศสอบราคาเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด [ 333 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-07
35 ยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ดาวน์โหลด [ 211 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-08-04
36 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด [ 377 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-25
37 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ดาวน์โหลด [ 264 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-19
38 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ Unit ทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 464 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-14
39 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ดาวน์โหลด [ 490 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-07-05
40 สรุปผลข้อร้องเรียน/การจัดการ/วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด [ 332 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-06-21
41 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 468 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-06-12
42 เอกสารประกอบการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ดาวน์โหลด [ 2591 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-05-02
43 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก ดาวน์โหลด [ 314 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-19
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก ดาวน์โหลด [ 368 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-12
45 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ 2) คือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด [ 251 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-11
46 ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะคือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด [ 236 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-04-03
47 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลวังทอง ดาวน์โหลด [ 258 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-31
48 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลด [ 433 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-27
49 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลด [ 261 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-27
50 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ดาวน์โหลด [ 300 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-21
51 สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 20 มีนาคม 2560) ดาวน์โหลด [ 279 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-20
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับตรวจไขมันในเส้นเลือด ดาวน์โหลด [ 218 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-17
53 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ ดาวน์โหลด [ 252 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-09
54 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถปิคอัพสำหรับขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด [ 210 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-09
55 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด [ 247 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-03-07
56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลด [ 228 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-28
57 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 207 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-14
58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 215 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-14
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 209 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-07
60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 228 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-07
61 คุณลักษณะน้ำยาและเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์สารชีวะเคมีในเลือด (ไขมัน) ดาวน์โหลด [ 740 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-06
62 ราคากลางน้ำยาและเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด (ไขมัน) ดาวน์โหลด [ 214 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-06
63 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจไขมันในเลือด ดาวน์โหลด [ 345 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-02-06
64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 216 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-31
65 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 351 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-31
66 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 213 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-26
67 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 202 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-26
68 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 327 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
69 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด [ 304 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
70 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 634 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
71 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับโรคตับ,ไตและโรคเก๊าท์ ดาวน์โหลด [ 335 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-25
72 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 429 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
73 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ดาวน์โหลด [ 268 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
74 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 397 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
75 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือน้ำยาและเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด [ 246 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-11
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด [ 474 ] ประกาศเมื่อ :: 2017-01-04
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014