กลับหน้าหลัก
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด [ 244 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-28
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 97 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-27
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 89 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-27
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 ดาวน์โหลด [ 111 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-27
5 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ดาวน์โหลด [ 82 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-27
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 157 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-24
7 ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 137 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-21
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 242 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-18
9 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 82 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-18
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 211 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-07
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 81 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-04
12 แบบ สขร 1 เดือน พฤศจิกายน 2561 รพ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 97 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-12-04
13 แผนงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 90 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-11-20
14 ประกวดราคาซื้อ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ดาวน์โหลด [ 105 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-11-07
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน ตุลาคม 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 89 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-11-05
16 แบบ สขร 1 เดือน ตุลาคม 2561 รพ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 89 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-11-02
17 แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 86 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-10-19
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 141 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-10-17
19 แผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด [ 155 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-10-10
20 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด [ 109 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-10-09
21 ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 89 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-09-26
22 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 120 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-09-25
23 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 201 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-09-11
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 164 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-09-06
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด [ 200 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-08-29
26 แผนจัดซื้องบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด [ 133 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-08-02
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน มิถุนายน 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 150 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-29
28 ประกาศ ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลด [ 156 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-26
29 รายงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 3 ปี 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 127 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-06-05
30 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 1 เดือน พฤษภาคม 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 165 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-05-31
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 1 เดือน เมษายน 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 113 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-04-30
32 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 119 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-04-05
33 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2560 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลด [ 154 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-29
34 สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด [ 219 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-28
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด [ 577 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-09
36 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 253 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-03-07
37 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด [ 600 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-02-23
38 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด [ 286 ] ประกาศเมื่อ :: 2018-02-06
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014