กลับหน้าหลัก
1 ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด [ 159 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-20
2 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด ดาวน์โหลด [ 133 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-20
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลด [ 96 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-18
4 แผนงบลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบลวังทอง ปี 2563 ดาวน์โหลด [ 76 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-13
5 แผนงบลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบาลวังทอง ปี 2563 (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ดาวน์โหลด [ 72 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-13
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด [ 80 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-04
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 80 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 74 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-19
9 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 76 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ดาวน์โหลด [ 85 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-06
11 ประกาศและเอกสารซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 101 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
12 บก06 สเปคเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 109 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
13 ยกเลิก แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 94 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-24
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 115 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-11
15 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 97 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-05
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 119 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-04
17 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 104 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-27
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด [ 112 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
19 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 122 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
20 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 120 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 105 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
22 เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 123 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-15
23 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลด [ 218 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-27
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 115 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-26
25 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 137 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-13
26 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 150 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-07
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 121 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-04
28 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลด [ 190 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-27
29 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 134 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-16
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 215 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-14
31 ยกเลิกประกาศงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด [ 122 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
32 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด [ 125 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
33 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 139 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
34 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 130 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
35 บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 114 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 126 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
37 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 150 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
38 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 144 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
39 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด [ 149 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
40 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 2 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด [ 138 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
41 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 3 ร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลด [ 128 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
42 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 4 แบบ ปร4 และ ปร5 ดาวน์โหลด [ 140 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
43 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 5 แบบอาคาร ดาวน์โหลด [ 142 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
44 ขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87 รายการ ดาวน์โหลด [ 215 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-10
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 142 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-29
46 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 185 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
47 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซ์เรย์ ดาวน์โหลด [ 153 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014