กลับหน้าหลัก
1 แผนงบลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบลวังทอง ปี 2563 ดาวน์โหลด [ 3 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-13
2 แผนงบลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบาลวังทอง ปี 2563 (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ดาวน์โหลด [ 3 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-12-13
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 10 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-25
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 9 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-19
5 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 11 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-15
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ดาวน์โหลด [ 12 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-11-06
7 ประกาศและเอกสารซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 28 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
8 บก06 สเปคเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 26 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
9 ยกเลิก แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 26 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-24
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 50 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-11
11 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 36 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-05
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 48 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-04
13 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 39 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-27
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด [ 44 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
15 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 57 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
16 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 46 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 42 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
18 เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-15
19 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลด [ 155 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-27
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 55 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-26
21 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 68 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-13
22 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 71 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-07
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 61 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-04
24 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลด [ 94 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-27
25 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 69 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-16
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 123 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-14
27 ยกเลิกประกาศงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด [ 60 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
28 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด [ 62 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
29 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 65 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
30 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 66 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
31 บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 59 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 63 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
33 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 82 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
34 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 81 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
35 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด [ 83 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
36 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 2 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด [ 78 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
37 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 3 ร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลด [ 70 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
38 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 4 แบบ ปร4 และ ปร5 ดาวน์โหลด [ 77 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
39 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 5 แบบอาคาร ดาวน์โหลด [ 71 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
40 ขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87 รายการ ดาวน์โหลด [ 147 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-10
41 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 82 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-29
42 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 119 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
43 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซ์เรย์ ดาวน์โหลด [ 93 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014