กลับหน้าหลัก
1 ประกาศและเอกสารซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 12 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
2 บก06 สเปคเครื่องรับสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด [ 12 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-10-04
3 ยกเลิก แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 14 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-24
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด [ 32 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-11
5 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 23 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-05
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 33 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-09-04
7 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 25 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-27
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด [ 34 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-14
9 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 43 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
10 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 34 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 28 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-08-07
12 เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 41 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-07-15
13 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลด [ 147 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-27
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดาวน์โหลด [ 45 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-26
15 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด [ 56 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-13
16 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 59 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-07
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW แบบตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลวังทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-06-04
18 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลด [ 78 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-27
19 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ดาวน์โหลด [ 60 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-16
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 98 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-14
21 ยกเลิกประกาศงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด [ 51 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
22 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-10
23 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 53 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
24 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 56 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
25 บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 50 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-08
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลด [ 52 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-05-02
27 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 74 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
28 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300mA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด [ 71 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-22
29 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด [ 73 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
30 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 2 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด [ 66 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
31 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 3 ร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลด [ 59 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
32 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 4 แบบ ปร4 และ ปร5 ดาวน์โหลด [ 63 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
33 อาคารกำเนิดไฟฟ้า 5 แบบอาคาร ดาวน์โหลด [ 58 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-11
34 ขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 87 รายการ ดาวน์โหลด [ 138 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-04-10
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 72 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-29
36 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดาวน์โหลด [ 103 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
37 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซ์เรย์ ดาวน์โหลด [ 82 ] ประกาศเมื่อ :: 2019-03-21
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014