กลับหน้าหลัก
1 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 5 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-31
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 5 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-31
3 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง ดาวน์โหลด [ 5 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-25
4 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 7 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-17
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลด [ 15 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-12
6 บัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข 2563 ดาวน์โหลด [ 10 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-11
7 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ดาวน์โหลด [ 23 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-02-14
8 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 33 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-21
9 ประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด [ 36 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-20
10 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 23 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-14
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2563 ดาวน์โหลด [ 48 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-10
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014