กลับหน้าหลัก
1 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายูนิตทำฟัน ดาวน์โหลด [ 5 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-06-29
2 เอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ดาวน์โหลด [ 15 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-06-05
3 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องนึงฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ดาวน์โหลด [ 16 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-05-20
4 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร ดาวน์โหลด [ 23 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-04-28
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ ดาวน์โหลด [ 30 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-04-27
6 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์และยาดมสลบในลมหายใจออก ดาวน์โหลด [ 28 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-04-23
7 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-04-20
8 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 30 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-04-14
9 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 44 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-04-14
10 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี ดาวน์โหลด [ 37 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-04-08
11 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 33 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-31
12 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 41 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-31
13 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง ดาวน์โหลด [ 31 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-25
14 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 32 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-17
15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลด [ 43 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-12
16 บัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข 2563 ดาวน์โหลด [ 33 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-03-11
17 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ดาวน์โหลด [ 56 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-02-14
18 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 59 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-21
19 ประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด [ 74 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-20
20 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 48 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-14
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2563 ดาวน์โหลด [ 75 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-10
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014