กลับหน้าหลัก
1 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 6 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-21
2 ประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด [ 9 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-20
3 คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ 5 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-14
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2563 ดาวน์โหลด [ 17 ] ประกาศเมื่อ :: 2020-01-10
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
   
 

โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-311071 โทรสาร.055-311140

? ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2014 โรงพยาบาลวังทอง Version 6.0  01/07/2014