โรงพยาบาลวังทอง สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงาน มีการนำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย หรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

   
1 การดูแลหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด [ 348 ] ลงเมื่อ :: 2014-03-05
2 หยุดแตกกันเถอะ - ปรอทวัดไข้ ดาวน์โหลด [ 317 ] ลงเมื่อ :: 2014-03-05
3 การพัฒนาต่อกล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้กังวล ดาวน์โหลด [ 241 ] ลงเมื่อ :: 2014-03-05
4 การพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาพ่นสูดชนิด MDI ดาวน์โหลด [ 270 ] ลงเมื่อ :: 2014-03-05
5 Green & Clean Hospital : สาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน ดาวน์โหลด [ 278 ] ลงเมื่อ :: 2014-08-13