Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้เวลา 07:00 น. หัวหน้าฝ่ายการ...

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายแพท...