กิจกรรมวันล้างมือโลก

เนื่องด้วย 15 ตุลาคม เป็นวันล้างมือโลก และเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีของทุกคน โรงพยาบาลวังทอง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์เผยแพร่ ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค มือสะอาดปราศจากเชื้อโรค สุขภาพดีเริ่มที่มือเรา

You may also like...