เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายแพทย์จักริน สมบูรณ์จันทร์ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ รพ.วังทอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ประสานแผน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

You may also like...